www

Landingpage

APIsql

apisql-logo.png

https://github.com/apisql

Is using in projects:

Witamy na stronie projektu APIsql

Celem jest stworzenie warunków do jak najszybszej migracji aplikacji pomiędzy:

Dane oprócz kodu aplikacji są istotnym często implementowaną częścią aplikacji która jest implementowana w zalezności od zastosowanego rozwiązania.

Bazą często jest język komunikacji bazy danych: SQL

warto wobec tego wykorzystać już utworzony kod lub generowany poprzez PDo i komunikować się z bazą danych mimo innych warunków zewnętrzynch jak: zmiana bazy danych czy mikrousługowa architektura.

Existing solutions

https://cloud-elements.com/elements/sql-server-api/

One-to-Many One API Integration to connect you to all the leading database services: MySQL, SQL Server and PostreSQL. HubSpot API

Simple Data Mapping Using Element Mapper, our drag-and-drop UI, easily map and normalize data objects and fields between leading cloud services. Marketing Cloud Services

Stay Up to Date We even manage user access and authentication, API updates, logging and monitoring, all from a consistent platform.

Make Api fast

https://nordicapis.com/making-fast-apis-lessons-learned-from-40-years-of-sql/

Another

https://carto.com/developers/sql-api/reference/#operation/postSQLStatement

Why apiSQL

This is tool, which is the first step to reach in practical some parts of goals for UnitApi which will be later the main standard to build any API

urlQuery -> sqlQuery

apiSQL

This tools is able to create meta data from SQL statement and SQL schema The way from SQL to API is possbile with one step, just for configuration

import-export generator

apisql.yaml

version: 1.1.0
 name: Import data from localhost application 
 import:
  file:
  dump:
  db:
   host:
   password     
 export:
  file:

Input

The sql file

Output

The Code, sdk

Parsing, Structure of schema

Source
  Collection
    Object
      Param

Collection
  List: 1,2,9,11
  Range: 1-11, A-M 
  Filter:
    Object,Param

Object:
  Create
  Read
  Update
  Delete

Param
  Get
  Set

output: collection | CRUD

many items Collection as model,view (one or more models)

Schema:
  source-output-model-command

Path:
  {source}/{output}/{model}/{command}  


Condition:
  where: id/1/2/3/4/5
  between: id/10/20
  where: name/to

Command
  Create - json can many create
  read - can many list
    Filter - json
    Range - json
    Param: -list of param - Which attributes show

Example:

db/collection/user/read - json
db/collection/user/delete - json
db/collection/user/update - json
db/collection/user/create - json  

output: model | RUD

one item

Schema:
  source-output-model-method-command-param-value

Path:
  {source}/{output}/{model}/{command}/{condition}/{param}/{value}/

Condition:
  where

Command:
  ReadBy
  UpdateBy -json
  DeleteBy

Example:

db/model/user/ReadBy/id/10
db/model/user/DeleteBy/login/tom

output: param | RU

one param from one item

Schema:
  source-output-model-param-param-value

Path:
  {source}/{output}/{model}/{param}/{command}/{condition}/{param}/{value}/

Condition:
  where

Command:
  Get - Read
  Set - Update

Example:

db/param/user/login/Read/id/10
db/param/user/password/read/where/login/tom
db/param/user/login/update/where/login/tom

Routing, Example

Model: User
Structure:
User:
  id
  login
  password
  created_at

Routing

{Param} = id
{items} = 1,2,3

https://domain/{source}/User/Collection/List/{Param}/{items}
https://domain/{source}/User/Collection/Range/{Param}/{items}
https://domain/{source}/User/Object/Update/{Param}/{items}

Pattern:
https://domain/{source}/{model}/param/get/{param}/{name}/

Example:
https://domain/source/{source}/model/{model}/param/{param}/get/id/10/

Get Login

GET https://domain/{source}/{model}/{param}/{value} /param/ login /get/ where / 
GET https://domain/  db  / user /  id / 10 /param/ login /get/ where / 
GET https://domain/source/ db /model/ user /param/ login /get/ where / id / 10 /

Set Password

PUT https://domain/source/ db /model/ user /param/ password /set/ id / 10 { “param”: }

SQL Generator

Creating from Tree of model-name-type The SQL Statements for:

SQL Inspector

Functionality

TODO

1 prototyp

zamiast pliku - zmienne w array dla modelu i konfiguracji petla parsowania wygenerowane 9 zapytan

2 prototyp

plik konfiguracyjny czytanie yaml pliku i zamiana na array plik z modelami danych i relacjami czytanie pliku z modelami petla parsowania wygenerowane wielu modeli i 9 zapytan

3 prototyp

plik konfiguracyjny czytanie yaml pliku i zamiana na array plik z modelami danych i relacjami czytanie pliku z modelami generowanie 9 zapytan do kazdego modelu dodatkowe rozpoznawanie

API Foundation

Projekt APIsql jest wspierany przez API Foundation

Celem jest rozwój ekosystemu w celu szybszego wytwarzania oprogramowania

Obecnie istnieje kilka narzędzi, od planowania po uruchamianie i utrzymanie oprogramowania: